CASTELLANO | ENGLISH

METODOLOGIA

Generalment, es reuneix un grup de persones. Aquella que ho demana exposa breument el seu tema, si pot ser en una sola frase. Llavors, moltes vegades, es demana a qui ha sol·licitat treballar que s'ubiqui a l'espai i es representi a si mateix, és a dir, que es deixi sentir i portar pels moviments que li sorgeixin. Altres vegades es tria un membre del grup per representar-lo. També pot ser que es vagin afegint representants d'alguns membres del sistema, escollint-los d'entre els integrants del grup. Pot ser que siguin necessàries moltes persones o només una.

En aquest moment la constel·lació cobra vida.. Apareixen moviments que treuen a la llum la dinàmica que envolta la persona o la situació. Així es pot donar espai a un nou moviment que completa allò que estava interromput i restaura l'amor i l'equilibri. Prendre el que és, tal i com és.

A diferència dels moviments que tenen lloc al nivell de la consciència familiar, on hi ha una necessitat de compensar, tal vegada en una interminable successió d'intents, els nous moviments poden, d'alguna manera, elevar-nos a un altre nivell, on la influència de la consciència familiar es deté, on la necessitat de reparació, d'expiació, acaba. Porten sempre a l'amor, un amor abocat a tots sense discriminació, reconciliat i unit amb el que anteriorment li estava confrontat. Un moviment que va més enllà, i justament per anar més enllà, té futur i permanència.

Les Constel.lacions també es poden realitzar individualment.

Meera 'Indian Flower'
noves constel·lacions
©2009 nuevasconstelaciones.com | imprint | contacte

"Quan estem buscant una solució sovint tenim una idea de quina podria ser. Hi ha situacions en que aquesta imatge interior és correcta i s'obté un bon resultat d'ella. Però no sempre és possible. Tot i així hi ha un moviment. Quan el moviment surt a la llum i no és manipulat, de manera que roman sense que es canviï res, la força del mateix és molt més gran que si ens entestéssim a buscar una solució."