CASTELLANO | ENGLISH

QUÈ SÓN LES NOVES CONSTEL·LACIONS?

Les Noves Constel·lacions o "Hellinger sciencia" és una ciència per trobar una nova perspectiva a qualsevol tipus de conflicte i trobar un camí més conscient i respectuós a la vida. Aquesta ciència i la seva metodologia van ser desenvolupades originàriament per Bert Hellinger.

Les fins ara anomenades Constel·lacions Familiars i Constel·lacions Organitzacionals són la base de les Noves Constel·lacions i el fonament per a aquesta ampliació a nous nivells.

Les Noves Constel·lacions engloben a les anteriors duent-les essencialment més enllà, al punt on el passat i el futur convergeixen. Això comporta un èmfasi més gran en el poder del moment present, on un nou moviment és possible per l‘aquí i l‘ara. Així es realitza un treball més profund i a la persona se li ofereixen possibilitats totalment noves per poder prendre les regnes de la seva vida o obrir-se a l'èxit en una empresa o organització.

Meera 'Indian Flower'
noves constel·lacions
©2009 nuevasconstelaciones.com | imprint | contacte

"Quan un es lliura a allò què és i esdevé plenament Present, el passat deixa de tenir cap poder. Ja no es necessita. La Presència és la clau. L'ara és la clau. I com sabré quan m'he lliurat? Quan ja no necessiti fer aquesta pregunta."